IWACT'24

Dear Researchers

Click here to submit publications. 

Yayınları göndermek için tıklayınız.

ÜZEYİR KEMENT (ORDU ÜNİVERSİTESİ)

Üzeyir Kement, Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanı, turist davranışının sosyal psikolojik perspektifine odaklanarak sürdürülebilir turizm, gastronomi ve rekreasyon alanlarını kapsamaktadır. Turizm dergilerinde yayınları bulunmaktadır. Bunun yanında Tourism & Recreation Dergisi'nin Baş editörü olarak akademik yayıncılık faaliyetlerinde aktif rol almaktadır.

https://orcid.org/0000-0002-3190-9079

Konu: SmartPLS ile turizm konulu çalışmalarda veri analizi

Eskişehir Web Tasarım