IWACT'24

Dear Researchers

Click here to submit publications. 

Full Text Submission Dates have been extended until 30.06.2024.

Yayınları göndermek için tıklayınız.

Tam Metin Yayınları Gönderim Tarihleri 30.06.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 

KONGRE KONULARI

 • Turizm Sosyolojisi
 • Turizm Psikolojisi
 • Turizmin Sosyal Psikolojisi
 • Turist Davranışı
 • Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
 • Turizm İşletmelerinde Örgüt Psikolojisi
 • Sürdürülebilir Turizm 
 • Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
 • Şehir Turizmi 
 • Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
 • Turizmde Pazarlama Araştırmaları
 • Sağlık Turizmi
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Turizmde Kültürel Miras ve Kültür
 • Turizm ve İklim Değişikliği
 • Turizmde Güncel ve Gelecek Konular
 • Alternatif Turizm 
 • Gastronomi
 • Finans ve Ticaret
 • Muhasebe
 • Tur Rehberliği
 • Rekreasyon
 • Turizm Planlaması ve Politikası
 • Ekoturizm
 • Turizmde Tüketici Davranışları
 • Turizm ile İlgili Diğer Konular
 • Turizm, Çevre ve Sağlık
 • Turizmde İstihdam ve Kriz Yönetim
 • Turizm Sektöründe İş Gücü Politikalarının Geliştirilmesi
 • Turizm Sektöründe İş Gücü Niteliği
 • Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Turizm Sektöründe Krizler ve Etkileri
 • Turizmde Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler
Eskişehir Web Tasarım