IWACT'23

IWACT'23 Tam Metin Kitabı yayınlanmıştır. İncelemek için BURADAN ulaşabilirsiniz. 

IWACT'23 Proceedings Book has been published. You can reach HERE to review.

 

**********

IWACT'23 Özet Metinler Kitabı yayınlanmıştır. İncelemek için BURADAN ulaşabilirsiniz. 

IWACT'23 Congress Abstract Book has been published. You can reach HERE to review.

**********

KONGRE KONULARI

 • Turizm Sosyolojisi
 • Turizm Psikolojisi
 • Turizmin Sosyal Psikolojisi
 • Turist Davranışı
 • Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
 • Turizm İşletmelerinde Örgüt Psikolojisi
 • Sürdürülebilir Turizm 
 • Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
 • Şehir Turizmi 
 • Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
 • Turizmde Pazarlama Araştırmaları
 • Sağlık Turizmi
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Turizmde Kültürel Miras ve Kültür
 • Turizm ve İklim Değişikliği
 • Turizmde Güncel ve Gelecek Konular
 • Alternatif Turizm 
 • Gastronomi
 • Finans ve Ticaret
 • Muhasebe
 • Tur Rehberliği
 • Rekreasyon
 • Turizm Planlaması ve Politikası
 • Ekoturizm
 • Turizmde Tüketici Davranışları
 • Turizm ile İlgili Diğer Konular
 • Turizm, Çevre ve Sağlık
 • Turizmde İstihdam ve Kriz Yönetim
 • Turizm Sektöründe İş Gücü Politikalarının Geliştirilmesi
 • Turizm Sektöründe İş Gücü Niteliği
 • Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Turizm Sektöründe Krizler ve Etkileri
 • Turizmde Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler
Eskişehir Web Tasarım