IWACT'24

Dear Researchers

Click here to submit publications. 

Yayınları göndermek için tıklayınız.

BEKİR BORA DEDEOĞLU (NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ)

Bekir Bora Dedeoğlu, lisans derecesini 2010 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini 2012 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü'nden, doktora derecesini ise 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden almıştır. Bekir Bora Dedeoğlu, 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2019 yılından itibaren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.

2022 ve 2023 yıllarında Scopus verilerine göre dünyanın %2'sinde etkili bilim insanları listesinde yer almıştır.
2023'ün başı itibariyle 69 makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerin 36'sı SSCI ve SCI-Expanded, 9'u ESCI ve Scopus, 10'u TRDizin ve 14'ü diğer uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanmıştır.

2023 yılı itibariyle 25 uluslararası ve bir ulusal bildirisi bulunmaktadır. 7 adet yüksek lisans tezi ve 1 adet doktora tezi tamamlamıştır. Ayrıca halen aktif olarak 7 yüksek lisans tezi ve 6 doktora tezi yürütmektedir.
Orcid ID : https://orcid.org/0000-0002-0722-3392

 

Eskişehir Web Tasarım