IWACT'24

DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR,

IWACT2024 ÖZET BİLDİRİ KİTABI YAYINLANMIŞTIR. GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DEAR RESEARCHERS,

IWACT2024 ABSTRACT PRESENTATION BOOK HAS BEEN PUBLISHED. CLICK TO SEE

Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Sektör Temsilcileri

 

Bilgelik, adalet ve cesaret, insanoğlunun hep dile getirdiği ancak bir türlü ulaşmak istemediği erdemler olarak kalmışlardır.  Dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir yer yapmak için zaman zaman bireyler (bilim insanları, sanatçılar, siyasetçiler, sporcular, yazarlar, iş insanları) ve zaman zaman da toplumlar bu erdemleri yaşamış ve de savunmuşlardır. Ancak kendi içindekiyle bir türlü barışamayan ve bu cennet dünyayı cehenneme çevirmeye kararlı olan ülkeler ve onların karar vericileri bir gün her şeyin tükendiğini ve yok olduğunu anladıklarında bu değerler maalesef işe yaramayacak. Aslında insanoğlu, her düzeyde kişilik, ideolojik tarafgirlik, içinde bulunduğu sosyal kimlik vb. nedenlerle kendisinden olmayanı anlamak istememiştir. Dahası kendisinden olmayanı “öteki” olarak görmüş ve ayrımcılıktan soykırıma varan çeşitli düzeylerde insan hayatını tehdit eden davranışlar sergilemekten de geri durmamıştır. Şüphesiz bu durumun birçok nedeni vardır. Ancak belki de en önemlisi, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin yetersizliği ve insanların birbirlerini anlamasına izin vermeyen önyargılardır. Her ne kadar Einstein “önyargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur” dese de iletişim ve etkileşimle insanların tutumlarında değişimlerin olduğu bilinmektedir.  

Bu bağlamda seyahat etmek, turistik faaliyetlere katılmak, turizm olgusu içerisinde yer almak insanları tanımanın ve bu ön yargılardan kurtulmanın bir yolu olabilir. Dahası insanların zihinlerinde yarattıkları farklı dünyaları birleştirmek ve yeni bir dünya anlayışı geliştirmek turizmle mümkün olabilir. Özellikle dijital dünyada yaratılan kültürün bu durumu desteklediği bir dönemi yaşadığımız bir süreçte. Tam da bu ön yargıların yıkılması adına sekizincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’nin ana teması “Turizm ve Sosyal Psikoloji” olarak belirlenmiştir. Her yıl farklı bir konuya dikkat çekmek amacıyla belirlenen ana temalar aslında içinde yaşadığımız döneme de vurgu yapmayı amaçlamaktadır.  

Kıymetli bilim insanları, 2024 yılı Nisan ayında Şırnak’ta düzenlenecek olan IWACT’24 Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği gerçekleştirilecektir.  Her bilimsel etkinlikte olduğu gibi bu etkinliğin de başarısı siz değerli bilim insanları ve araştırmacıların katkıları ile mümkündür. Bu bağlamda hem yurtiçi hem de yurtdışından IWACT’24’e gelerek katkıda bulunmak isteyen siz değerli bilim insanlarını ve sektör profesyonellerini memnuniyetle ağırlayacağımızı belirtmek isteriz. Sevgiyle ve sağlıkla...

 

 

 

Düzenleme Kurulu Başkanları

                       Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU       Doç. Dr. Sedat ÇELİK                 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Eskişehir Web Tasarım